Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτητων

Το διεθνώς αναγνωρισμένο υπεράκτιο καθεστώς της Κύπρου με τα τόσο σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει έχει προσελκύσει πέραν των 40,000 Εταιρειών Διεθνών Επιχειρήσεων (ΕΔΕ) στο νησί. Χιλιάδες από αυτές προέρχονται από την Ελλάδα.

Η Κύπρος ως χώρα μέλος της ΕΕ απο το 2004, διαχωρίζοντας την θέση της από τους φορολογικούς παραδείσους (tax havens) καθιερώθηκε διεθνώς σαν «καθεστώς χαμηλής φορολογίας» (low tax Jurisdiction). `Έτσι η Κυπριακή ΕΔΕ έχει αποφύγει την προσοχή και τον έλεγχο των φορολογικών αρχών άλλων χωρών.

Σε συνδυασμό δε, με το εντυπωσιακό και διαρκώς αναπτυσσόμενο δίκτυο συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας με πολλές χώρες προσφέρει στον Ελλαδίτη επενδυτή/επιχείρηση ανεξάντλητες δυνατότητες διεθνούς φορολογικού προγραμματισμού.  Ιδιαίτερα αναφορικά με οποιανδήποτε μορφή επένδυσης  προς τις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης έχει καθιερωθεί για τα καλά σαν ο ενδιάμεσος σταθμός και η βάση για τέτοιες δραστηριότητες

Η ΕΔΕ μπορεί να πάρει την μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης,  συνεταιρισμού ή υποκαταστήματος ελληνικής εταιρείας. Το χαμηλότερο εκδοθέν κεφάλαιο που απαιτείται είναι Κ£1000 ενώ η εγγραφή της εταιρείας είναι μια απλή διαδικασία. Θα πρέπει μόνο να μας αποστείλετε με φαξ έναν αντίγραφο του διαβατηρίου σας και μια συστατική επιστολή από την τράπεζα σας. Στην συνέχεια θα πρέπει να αποφασίσετε εάν η εταιρεία θα έχει γραφείο στο νησί ή εάν θα λειτουργείτε από τα δικά μας γραφεία, όπως εξάλλου κάνουν και πολλές άλλες εταιρείες.

Οι επιχειρηματίες μπορούν να παραμείνουν ανώνυμοι στα επίσημα αρχεία, εάν το επιθυμούν, με την χρήση εμπιστευματοδόχων (nominee) μετόχων και διευθυντών του οργανισμού μας.

Η θέση της Κύπρου στην παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα έχει ευρέως δημοσιευτεί. Τελευταία, ο τρόπος ζωής στο νησί έγινε επίσης σημείο αναφοράς. Το βιοτικό επίπεδο είναι αξιοζήλευτο, όπως επίσης, και τα πολύ χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας. Εξίσου σημαντικό είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο που προσφέρεται και ο επαγγελματισμός και φιλοξενία των Κυπρίων. Επιπρόσθετο πλεονέκτημα είναι η πλεονεκτική γεωγραφική θέση του νησιού που διευκολύνει τους αντιπροσώπους των εταιρειών να ταξιδεύουν άνετα στη Μέση Ανατολή, στη Δύση και στην Αφρική.

Scroll to Top