Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Εταιρείας

Το Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του Οργανισμού μας, και σε συνάρτηση με ομάδα ειδικών συνεργατών όπου κριθεί ότι είναι αναγκαίο, μπορεί να προσφέρει μιαν ολοκληρωμένη μελέτη μετά από ανταλλαγή σκέψεων και ιδεών.

Ο Οργανισμός μας είναι σε θέση να σας εξυπηρετήσει στην εκπόνηση μελετών ή παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως πιο κάτω:

 • Μελέτες Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Τεχνοοικονομικές μελέτες
 • Προϋπολογισμοί και προβλέψεις αποτελεσμάτων
 • Διαχείριση ρευστότητας και κεφαλαίου κίνησης
 • Συστήματα κοστολόγησης
 • Συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων
 • Εκτιμήσεις μετοχών και επιχειρήσεων
 • Στρατηγική προγραμματισμού επενδύσεων
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου
 • Προγραμματισμός εταιρείας για εισδοχή στο ΧΑΚ
 • Έρευνες αγοράς
 • Υπηρεσίες Πληροφορικής

Μέσα στα πλαίσια προσφοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών, κύριο μέλημα μας είναι η αξιοποίηση των σχεδίων επιδότησης και επιχορήγησης του κόστους κάθε υπηρεσίας και μελέτης, ώστε το τελικό κόστος του πελάτη να είναι το λιγότερο δυνατό.

Τέτοια σχέδια υπάρχουν αρκετά στην Κύπρο από την Αρχή Βιομηχανικής Κατάρτισης, το ‘Ίδρυμα Τεχνολογίας, το Κέντρο Παραγωγικότητας, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καθώς και από τα κοινοτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Scroll to Top