ΦΠΑ στην αγορά οικοπέδων: Μείωση στο 5%

ΦΠΑ στην αγορά οικοπέδων: Μείωση στο 5%

Πρόσφατα, το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου αποφάσισε να χορηγήσει επιστροφή ΦΠΑ σε άτομα που αγόρασαν εκτάσεις γης για την κατασκευή της πρώτης κατοικίας τους στην Κύπρο.

Σκοπός αυτής της επιστροφής ΦΠΑ είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για την απόκτηση γης από 19% σε 5%, καθιστώντας τον με τον τρόπο αυτό τον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει και για την κατασκευή της πρώτης κατοικίας.

Τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις θα δικαιούνται επιστροφή που θα καταβάλλεται για την απόκτηση του οικοπέδου, με συντελεστή 14% επί της αξίας της γης, οδηγώντας σε συντελεστή 5% (19% -14%) που εφαρμόζεται στην αγορά της γης.

Σε ανακοίνωση της 25ης Σεπτεμβρίου 2019, ο Έφορος Φορολογίας της Κύπρου δήλωσε ότι οποιοσδήποτε επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για επιστροφή ΦΠΑ πρέπει να υποβάλει τη σχετική Αίτηση με τίτλο “Αίτηση επιστροφής του ΦΠΑ που επιβλήθηκε στην αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας που υπόκειται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.” στο επαρχιακό γραφείο φόρου

Η επιστροφή ισχύει για τις αγορές γης που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 2 Ιανουαρίου του 2018.

Η επιστροφή ΦΠΑ θα παρασχεθεί στον δικαιούχο μόνο μετά την μετεγκατάστασή του στην κατοικία και ο αιτητής θα πρέπει επίσης να υποβάλει περαιτέρω τεκμηρίωση, όπως αντίγραφο λογαριασμού υδατοπρομήθειας ή ηλεκτρισμού, για να αποδείξει ότι το κτίριο χρησιμοποιείται πράγματι ως κύρια και μόνιμη κατοικία του.

Το Τμήμα Φορολογίας αναμένεται να παρέχει περισσότερες οδηγίες και διευκρινίσεις, απευθυνόμενοι σε απορίες σχετικά με το πιο πάνω θέμα.

Scroll to Top