Μη κατηγοριοποιημένο

ΦΠΑ στην αγορά οικοπέδων: Μείωση στο 5%

ΦΠΑ στην αγορά οικοπέδων: Μείωση στο 5% Πρόσφατα, το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου αποφάσισε να χορηγήσει επιστροφή ΦΠΑ σε άτομα που αγόρασαν εκτάσεις γης για την κατασκευή της πρώτης κατοικίας τους στην Κύπρο. Σκοπός αυτής της επιστροφής ΦΠΑ είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για την απόκτηση γης από 19% σε 5%, καθιστώντας τον με […]

ΦΠΑ στην αγορά οικοπέδων: Μείωση στο 5% Read More »

Επιβαρύνσεις απο το έτος 2019 δια επιχειρήσεις και εργαζόμενους:

Επιβαρύνσεις απο το έτος 2019 δια επιχειρήσεις και εργαζόμενους:     1. Με βάση το Νόμο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από 1/1/2019 αυξάνονται οι εισφορές τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργοδοτούμενους τους κατά 0.5% επί του ολικού μισθού. Το ποσοστό συνεισφοράς του εργοδότη και το ποσοστό αποκοπής του μισθωτού θα ανέλθει στο 8.30%

Επιβαρύνσεις απο το έτος 2019 δια επιχειρήσεις και εργαζόμενους: Read More »

Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγορας Κυπρου

Την προσοχή των εποπτευόμενων οργανισμών για την είσπραξη μετρητών πέραν των €10 χιλ. επισύρει η επιτροπή κεφαλαιαγοράς. Με εγκύκλιό της, η ΕΚ ενημερώνει τους εποπτευόμενους οργανισμούς ότι σύμφωνα με το άρθρο 5Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 η είσπραξη σε μετρητά για ποσό ίσο ή

Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγορας Κυπρου Read More »

Scroll to Top