ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη –  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ


Σε συνέχεια της Ανακοίνωσής μας ημερομηνίας 16.8.2016, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών & Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει ότι στις 31 Μαρτίου 2017 θα προχωρήσει στη διαγραφή των εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 327 (2Α)(β) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, οι οποίες δεν έχουν καταβάλει το Ετήσιο Τέλος (άρθρο 391 του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113) για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία που αυτό έπρεπε να πληρωθεί.

Συγκεκριμένα, όσες εταιρείες δεν έχουν καταβάλει το ετήσιο τέλος για τα έτη 2012, 2013, 2014, ή/και 2015, θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για περίοδο τριών μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 327(2Α)(β) του Νόμου, και στη συνέχεια θα διαγραφούν από το μητρώο.

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Scroll to Top